Termeni și condiții

Accesibilitate

Toată informaţia prezentată în acest site este proprietatea companiei O.C.N,, Credite Pentru Toţi” S.R.L. De asemenea, O.C.N. deţine toate drepturile de proprietate intelectuală privind marca comercială, logo-ul şi toate materialele prezentate în acest site. Menţionăm că accesarea şi utilizarea fraudulasă a sistemelor informatice, utilizarea datelor cu caracter personal constituie încălcări. Termenii şi condiţiile de utilizare a site-lui determină procedura de comunicare reciprocă şi schimb de informaţii între părţi pe site.

Conţinut

Toate informaţiile conţinute pe acest site: produsele şi serviciile descrise, datele despre activitatea curentă, regulamentele etc sunt valabile doar pentru O.C.N.,, Credite Pentru Toţi,, şi sunt proprietatea ei exclusivă. O.C.N,, Credite Pentru Toţi” S.R.L va actualiza informaţiile prezentate pe acest site, remediind rapid toate erorile survenite. Toate informaţiile generale cu caracter economic şi financiar sunt puse la dispoziţia consumatorului în scopuri informative.

Autentificarea pe site

Accesând site-ul cpt.md îţi poţi creea propriul Profil introducând date personale. Acestea din urmă v-or condiţiona înregistrarea şi crearea profilului prin bifarea rubricilor de către potenţialul împrumutat după cum urmează:

  1. a luat cunoştinţă cu termeni şi condiţii de utilizare a site-ului;
  2. îşi exprimă consimţământul său la prelucrarea de către Împrumutător a datelor cu caracter personal ale împrumutatului;
  3. îşi dă acordul cu privire la transmiterea informaţiei către Birourile de credit.

Politica de confidențialitate

Operator de date cu caracter personal cu nr. 0000088

Prezenta Politică de confidenţialitate are drept scop de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal în contextul utilizării  paginii de internet www.cpt.md.

Confidenţialitatea datelor Dvs cu caracter personal sunt protejate conform Legii nr.133 din 8.07.2011, prin urmare accesând acest site datele sunt protejate corespunzător conform normelor legale aplicabile în Republica Moldova.

Orice persoană care vizitează site-ul www.cpt.md şi care oferă date cu caracter personal îşi manifestă acordul în mod expres şi neechivoc pentru procesarea următoarelor date: numele, prenumele, patronimicul, sexul, data şi locul naşterii, datele membrilor de familie, cetăţenia, semnătura digitală, numărul de telefon mobil, adresa de e-mail, situaţia financiară, situaţia economică, date bancare, telefon/fax, adresa de domiciuliu sau reşedinţă, loc de muncă, IDNP, date privind bunurile deţinute. O.C.N. „Credite Pentru Toți” SRL are dreptul să prelucreze, direct sau prin intermediari sau mandatari datele de la deținători ai sistemelor informaționale, din baze de date ale IP ,,Agenția Servicii Publice”, ÎM ,,Incaso” SRL, Biroul istoriilor de credit ,,Infodebit” SRL.

Consimțământul clientului privind prelucrarea datelor cu caracter personal este valabil pe perioada de prelucrare a cererii de credit, iar dacă va fi încheiat contractul de credit, acordul se extinde pe toată durata de executare a contractului de credit încheiat cu OCN „Credite Pentru Toți” SRL. Clientul este informat prin ,,Informația standart privind creditul pentru consumatori”, primește și acceptă oferta.

Scopul colectării de date cu caracter personal este prestarea de servicii de creditare, întocmirea de rapoarte de credit, transmiterea materialelor publicitare specifice operaţiunilor de marketing. Compania va pastra confidenţialitatea acestor date, cu excepţia informaţiilor solicitate de autorităţile legale competente.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 133 persoana dispune de urmatoarele drepturi:

  1. Dreptul la informare
  2. Dreptul de acces la date
  3. Dreptul de intervenţie
  4. Dreptul de opoziţie
  5. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
  6. Dreptul de a sesiza instanţa de judecată.

Folosirea acestui web site presupune Acceptarea Termenilor și Condițiilor de utilizare precum și a Politicii de Confidențialitate a CPT. 

Pentru a vă informa despre Modalitățile de depunere cerere de credit pe acest web-site, vă recomandăm să tastați aici.